Menu

Børnepolitik Aabenraa Boldklub

Børnepolitik Aabenraa Boldklub

 

I Aabenraa Boldklub ønsker vi, at vores børn skal kunne færdes og trives i et trygt miljø og samtidig føle sig, som en del af et fællesskab.

Klubben har derfor disse regler og retningslinjer, som både spillere, trænere såvel som frivillige og forældre, skal følge i bestræbelsen på, at skabe de bedste rammer for børnene og deres trivsel.

Det er vigtigt, at både børn og voksne har klare rammer, at forholde sig til.

Det betyder, at både børn og voksne forpligter sig gensidigt i det som er den fælles opgave: At sikre et sundt trivselsmiljø, hvor børnene trygt kan dyrke deres idræt og have det sjovt.

 Som DBU Børneklub agerer Aabenraa boldklub i overensstemmelse med DBU´s børnesyn.

I Aabenraa Boldklub prioriterer vi DBU`s 12 Børnerettigheder samt de 10 børneløfter.

Børnerettigheder i Aabenraa Boldklub

 1. I Aabenraa Boldklub er der plads til alle.
 2. I Aabenraa Boldklub har alle børn ret til fodbold, uden nogen form for diskrimination.
 3. I Aabenraa Boldklub bliver børnene set, lyttet efter og spurgt til.
 4. I Aabenraa Boldklub er forældre nøglesamarbejdspartnere.
 5. I Aabenraa Boldklub er børn først og fremmest børn.
 6. I Aabenraa Boldklub bliver man en del af et fællesskab.
 7. I Aabenraa Boldklub bidrager vi til børns livsduelighed.
 8. I Aabenraa Boldklub skaber vi trygge sociale rammer.
 9. I Aabenraa Boldklub er der ansat en Børneudviklingstræner, der sikrer et godt læringsmiljø.
 10. I Aabenraa Boldklub påtager de voksne sig et opdragelsesansvar overfor børnene.
 11. I Aabenraa Boldklub giver vi plads til andre fritidsaktiviteter.
 12. I Aabenraa Boldklub sikrer vi os at DBU's 10 børneløfter overholdes.

 

Regler og retningslinjer i Aabenraa Boldklub:

Område:

Regler og retningslinjer:

Ansvarlig:

1)

Indhentning af børneattest

Når du starter som træner eller holdleder i klubben, skal der udfylde en børneattest. Det er lovpligtigt for foreninger at indhente børneattester på trænere, hjælpere og ledere, der har med børn og unge under 15 år at gøre. Børneattesten underskrives sammen med træneraftalen. Træneraftalen er en kontrakt/aftale, der omfatter vores forventninger til dig og dine forventninger til klubben.

Efter anmodning af børneattest vil den voksne have 14 dage til at besvarer henvendelsen, og i tilfælde af der IKKE gives samtykke, vil Aabenraa Boldklub modtage en besked, som indebærer, at den pågældende voksen ikke vil kunne varetage trænergerning med børn og unge under 15 år.

Det er ikke muligt som privatperson at indhente børneattest på sig selv, derfor skal det ske gennem Aabenraa Boldklub.

 

Ungdomsformand

2)

Generel brug af omklædningsrum

I Aabenraa Boldklub opfordrer vi til omklædning i klubben før og efter træning og kamp – det styrker fællesskabet og bidrager til at børnene tilegner sig et naturligt forhold til det, at klæde om sammen med andre.

Drenge og piger klæder altid om hver for sig.

Træneren

3)

Trænerens færden i omklædningsrummet

Ingen voksne er alene med et enkelt eller meget få børn i et lukket omklædningsrum.

Individuelle spillersamtaler skal ikke finde sted i omklædningsrummet, men foregår i åbne rum.

Skadesbehandling skal ikke finde sted i enerum.
I tilfælde af, at der gøres brug af fysioterapeuter, skal skadesbehandlingen finde sted med tilstedeværelse af en eller begge forældre.

Trænere/ledere bader aldrig sammen med børnene.

Bestyrelsen

4)

Brug af mobiltelefoner i omklædningsrummet

Aabenraa Boldklub vil gerne promovere digitalt (SoMe) det fællesskab, den glæde og de gode historier, som fodbolden skaber.

Aabenraa Boldklubs generelle holdning er, at brugen af mobiltelefoner i omklædningsrummet skal holdes til et minimum. Der må aldrig filmes eller tages billeder i omklædningsrummet – da børn har ret til kropslig integritet og tryghed uden bekymringer om tændte kameraer.

I tilfælde af der skal tages foto eller filmes, skal det altid tydeligt italesættes, samt være flere voksne til stede. Eksempel kunne være sejrssang eller holdfoto.

Bestyrelsen

5)

Kommunikation mellem træner og den enkelte spiller

I Aabenraa Boldklub skal både børn og voksne føle sig trygge med kommunikationen, derfor skal den altid gå igennem forældrene, enten via mail, sms, telefon, Messenger eller kampklar.

I tilfælde at spillersamtaler, anbefaler vi, at man først tager kontakt til forældre, for derefter at tale med barnet.

Træneren

6)

Overnatningsforhold i klubben og på ture

I Aabenraa Boldklub skal børnene have en masse gode og sjove oplevelser som fodboldspiller. Derfor er det vigtigt for os, at børnene tilbydes turneringer, ture og arrangementer, hvor der vil være behov/mulighed for overnatning. Ved en/flere overnatning(er) vil trænere/ledere på holdene have ansvaret for børnene. Dertil opfordres det, at flere forældre deltager, heraf både mænd og kvinder.

Der skal altid være en voksen til stede med opsyn af børnene når der overnattes.

Mindst 2 voksne sover i samme rum som børnene.

Trinlederen

6)

Sprogbrug

I Aabenraa Boldklub taler vi pænt til hinanden både til træning, kamp og i omklædningsrummet.

Træneren

7)

Procedure ved henvendelse om mobning

Mobning accepteres ikke af Aabenraa Boldklub.

Bliver der udøvet mobning, kan det få konsekvens for fortsat medlemskab af Aabenraa boldklub. Første henvendelse, sker altid til træneren. Derefter er det muligt at kontakte et bestyrelses medlem.

Bestyrelsen

 

 

 

 

 

8)

Procedure ved mistanke eller henvendelse om seksuelle krænkelser

 

 

 

 

Ved henvendelse eller mistanke om seksuel krænkelse, vil denne blive bragt op i bestyrelsen sammen med de involverende parter.

Bestyrelsen vil  tage kontakt til barnets forældre(r), såfremt de er uvidende. Forældre kan herefter vælge at anmelde mistanken til politiet – som herefter kan ende ud i en anklage fra politiet.

Bestyrelsen vil hurtigst mulige indkalde den pågældende træner/leder, hvor vedkommende vil kunne fremlægge sin version af sagen.

Det er bestyrelsen der afgør, hvorvidt den pågældende træner/leder skal suspenderes.

 

 

 

 

 

Bestyrelsen

9)

Acceptabel fysisk kontakt

Børn reagerer forskelligt på op- og nedture. Derfor er det tilladt i situationen at give spilleren en krammer, hvis det er behovet. Det er tilladt under træning og kamp at give en highfive, skulderklap eller lign.

De voksne må ikke anvende fysisk magt overfor børnene.

Træneren

10)

Alkohol

I Aabenraa Boldklub ønsker vi ikke at prædike total afholdenhed, men mere at alkohol omgås med omtanke og sund fornuft.

Til ledere for vores børnehold skal det dog indskærpes IKKE at indtage alkohol i samvær med spillerne. Vi forventer at alle ledere optræder ædrueligt og etisk korrekt under udførelse af lederopgaver.

Vi accepterer ikke, at chauffører, trænere og ledere for klubbens hold indtager alkohol i forbindelse med kampe og lignende.

I forbindelse med stævner, med eller uden overnatning, henstilles der fra klubbens side kraftigt til, at der ikke indtages alkohol før alle holdets kampe, er færdige den pågældende dag.

Bestyrelsen

 

Har ovenstående givet anledning til spørgsmål, kan der rettes henvendelse til et bestyrelsesmedlem for Aabenraa Boldklub, eller på e-mail til aabk@aabk.dk

Denne tekst, skal altid være tilgængelig på AaBK’s hjemmeside: www.aabk.dk

www.aabk.dk/om-klubben/boernepolitik-aabenraa-boldklub/

Værdier i Aabenraa Boldklub

Engagement – positivitet – troværdighed – ordentlighed - kommunikation

1. Alle børn har ret til fodbold.
2. Alle børn har ret til fodbold uden nogen form for diskrimination.
3. Alle børn har ret til, at udvikling sker på deres præmisser.
4. Alle børn har ret til, at deres forældre ses som ressource-personer.
5. Alle børn har ret til et godt børneliv.
6. Alle børn har ret til at være en del af noget større.
7. Alle børn har ret til at være på dannelsesrejse.
8. Alle børn har ret til selv at vælge.
9. Alle børn har ret til social sikkerhed.
10. Alle børn har ret til børneopdragelse.
11. Alle børn har ret til, at der bliver ført periodiske tilsyn af deres trænings- og kampmiljøer.
12. Alle børn har ret til, at DBU’s 10 børneløfter overholdes.

Bestyrelsen, Aabenraa BK

Aabenraa den 20. marts 2022

 

www.dbujylland.dk/traening-inspiration/boernefodbold/ny-strategi-for-dansk-boernefodbold/12-initiativer/

www.dbujylland.dk/traening-inspiration/boernefodbold/ny-strategi-for-dansk-boernefodbold/dbu-s-10-boerneloefter/

 

 

Luk